Bioklimatické pergoly SB400 s upevněním kolmo na zeď