V-typ

Kód: 2558/300 2558/564 2558/641 2558/718 2558/795 2558/307 2558/571 2558/648 2558/725 2558/802 2558/501 2558/578 2558/655 2558/732 2558/809 2558/508 2558/585 2558/662 2558/739 2558/816 2558/515 2558/592 2558/669 2558/746 2558/823 2558/522 2558/599 2558/676 2558/753 2558/830 2558/529 2558/606 2558/683 2558/760 2558/837 2558/536 2558/613 2558/690 2558/767 2558/844 2558/543 2558/620 2558/697 2558/774 2558/851 2558/301 2558/565 2558/642 2558/719 2558/796 2558/200 2558/572 2558/649 2558/726 2558/803 2558/502 2558/579 2558/656 2558/733 2558/810 2558/509 2558/586 2558/663 2558/740 2558/817 2558/516 2558/593 2558/670 2558/747 2558/824 2558/523 2558/600 2558/677 2558/754 2558/831 2558/530 2558/607 2558/684 2558/761 2558/838 2558/537 2558/614 2558/691 2558/768 2558/845 2558/544 2558/621 2558/698 2558/775 2558/852 2558/302 2558/566 2558/643 2558/720 2558/797 2558/250 2558/573 2558/650 2558/727 2558/804 2558/503 2558/580 2558/657 2558/734 2558/811 2558/510 2558/587 2558/664 2558/741 2558/818 2558/517 2558/594 2558/671 2558/748 2558/825 2558/524 2558/601 2558/678 2558/755 2558/832 2558/531 2558/608 2558/685 2558/762 2558/839 2558/538 2558/615 2558/692 2558/769 2558/846 2558/545 2558/622 2558/699 2558/776 2558/853 2558/303 2558/567 2558/644 2558/721 2558/798 2558/350 2558/574 2558/651 2558/728 2558/805 2558/504 2558/581 2558/658 2558/735 2558/812 2558/511 2558/588 2558/665 2558/742 2558/819 2558/518 2558/595 2558/672 2558/749 2558/826 2558/525 2558/602 2558/679 2558/756 2558/833 2558/532 2558/609 2558/686 2558/763 2558/840 2558/539 2558/616 2558/693 2558/770 2558/847 2558/546 2558/623 2558/700 2558/777 2558/854 2558/304 2558/568 2558/645 2558/722 2558/799 2558/400 2558/575 2558/652 2558/729 2558/806 2558/505 2558/582 2558/659 2558/736 2558/813 2558/512 2558/589 2558/666 2558/743 2558/820 2558/519 2558/596 2558/673 2558/750 2558/827 2558/526 2558/603 2558/680 2558/757 2558/834 2558/533 2558/610 2558/687 2558/764 2558/841 2558/540 2558/617 2558/694 2558/771 2558/848 2558/547 2558/624 2558/701 2558/778 2558/855 2558/305 2558/569 2558/646 2558/723 2558/800 2558/450 2558/576 2558/653 2558/730 2558/807 2558/506 2558/583 2558/660 2558/737 2558/814 2558/513 2558/590 2558/667 2558/744 2558/821 2558/520 2558/597 2558/674 2558/751 2558/828 2558/527 2558/604 2558/681 2558/758 2558/835 2558/534 2558/611 2558/688 2558/765 2558/842 2558/541 2558/618 2558/695 2558/772 2558/849 2558/548 2558/625 2558/702 2558/779 2558/856 2558/306 2558/570 2558/647 2558/724 2558/801 2558/500 2558/577 2558/654 2558/731 2558/808 2558/507 2558/584 2558/661 2558/738 2558/815 2558/514 2558/591 2558/668 2558/745 2558/822 2558/521 2558/598 2558/675 2558/752 2558/829 2558/528 2558/605 2558/682 2558/759 2558/836 2558/535 2558/612 2558/689 2558/766 2558/843 2558/542 2558/619 2558/696 2558/773 2558/850 2558/549 2558/626 2558/703 2558/780 2558/857 Zvolte variantu
71 178 Kč / ks 71 178 Kč / ks 71 178 Kč / ks 71 178 Kč / ks 71 178 Kč / ks 62 070 Kč / ks 62 070 Kč / ks 62 070 Kč / ks 62 070 Kč / ks 62 070 Kč / ks 65 634 Kč / ks 65 634 Kč / ks 65 634 Kč / ks 65 634 Kč / ks 65 634 Kč / ks 72 876 Kč / ks 72 876 Kč / ks 72 876 Kč / ks 72 876 Kč / ks 72 876 Kč / ks 74 580 Kč / ks 74 580 Kč / ks 74 580 Kč / ks 74 580 Kč / ks 74 580 Kč / ks 79 116 Kč / ks 79 116 Kč / ks 79 116 Kč / ks 79 116 Kč / ks 79 116 Kč / ks 80 814 Kč / ks 80 814 Kč / ks 80 814 Kč / ks 80 814 Kč / ks 80 814 Kč / ks 87 324 Kč / ks 87 324 Kč / ks 87 324 Kč / ks 87 324 Kč / ks 87 324 Kč / ks 89 022 Kč / ks 89 022 Kč / ks 89 022 Kč / ks 89 022 Kč / ks 89 022 Kč / ks 61 314 Kč / ks 61 314 Kč / ks 61 314 Kč / ks 61 314 Kč / ks 61 314 Kč / ks 56 754 Kč / ks 56 754 Kč / ks 56 754 Kč / ks 56 754 Kč / ks 56 754 Kč / ks 59 964 Kč / ks 59 964 Kč / ks 59 964 Kč / ks 59 964 Kč / ks 59 964 Kč / ks 62 658 Kč / ks 62 658 Kč / ks 62 658 Kč / ks 62 658 Kč / ks 62 658 Kč / ks 67 884 Kč / ks 67 884 Kč / ks 67 884 Kč / ks 67 884 Kč / ks 67 884 Kč / ks 71 094 Kč / ks 71 094 Kč / ks 71 094 Kč / ks 71 094 Kč / ks 71 094 Kč / ks 72 444 Kč / ks 72 444 Kč / ks 72 444 Kč / ks 72 444 Kč / ks 72 444 Kč / ks 73 788 Kč / ks 73 788 Kč / ks 73 788 Kč / ks 73 788 Kč / ks 73 788 Kč / ks 75 138 Kč / ks 75 138 Kč / ks 75 138 Kč / ks 75 138 Kč / ks 75 138 Kč / ks 65 760 Kč / ks 65 760 Kč / ks 65 760 Kč / ks 65 760 Kč / ks 65 760 Kč / ks 60 492 Kč / ks 60 492 Kč / ks 60 492 Kč / ks 60 492 Kč / ks 60 492 Kč / ks 64 002 Kč / ks 64 002 Kč / ks 64 002 Kč / ks 64 002 Kč / ks 64 002 Kč / ks 71 802 Kč / ks 71 802 Kč / ks 71 802 Kč / ks 71 802 Kč / ks 71 802 Kč / ks 73 500 Kč / ks 73 500 Kč / ks 73 500 Kč / ks 73 500 Kč / ks 73 500 Kč / ks 77 040 Kč / ks 77 040 Kč / ks 77 040 Kč / ks 77 040 Kč / ks 77 040 Kč / ks 78 738 Kč / ks 78 738 Kč / ks 78 738 Kč / ks 78 738 Kč / ks 78 738 Kč / ks 80 442 Kč / ks 80 442 Kč / ks 80 442 Kč / ks 80 442 Kč / ks 80 442 Kč / ks 86 490 Kč / ks 86 490 Kč / ks 86 490 Kč / ks 86 490 Kč / ks 86 490 Kč / ks 77 316 Kč / ks 77 316 Kč / ks 77 316 Kč / ks 77 316 Kč / ks 77 316 Kč / ks 66 066 Kč / ks 66 066 Kč / ks 66 066 Kč / ks 66 066 Kč / ks 66 066 Kč / ks 69 018 Kč / ks 69 018 Kč / ks 69 018 Kč / ks 69 018 Kč / ks 69 018 Kč / ks 79 374 Kč / ks 79 374 Kč / ks 79 374 Kč / ks 79 374 Kč / ks 79 374 Kč / ks 81 432 Kč / ks 81 432 Kč / ks 81 432 Kč / ks 81 432 Kč / ks 81 432 Kč / ks 85 326 Kč / ks 85 326 Kč / ks 85 326 Kč / ks 85 326 Kč / ks 85 326 Kč / ks 92 652 Kč / ks 92 652 Kč / ks 92 652 Kč / ks 92 652 Kč / ks 92 652 Kč / ks 94 710 Kč / ks 94 710 Kč / ks 94 710 Kč / ks 94 710 Kč / ks 94 710 Kč / ks 96 762 Kč / ks 96 762 Kč / ks 96 762 Kč / ks 96 762 Kč / ks 96 762 Kč / ks 79 362 Kč / ks 79 362 Kč / ks 79 362 Kč / ks 79 362 Kč / ks 79 362 Kč / ks 67 650 Kč / ks 67 650 Kč / ks 67 650 Kč / ks 67 650 Kč / ks 67 650 Kč / ks 71 574 Kč / ks 71 574 Kč / ks 71 574 Kč / ks 71 574 Kč / ks 71 574 Kč / ks 81 420 Kč / ks 81 420 Kč / ks 81 420 Kč / ks 81 420 Kč / ks 81 420 Kč / ks 83 472 Kč / ks 83 472 Kč / ks 83 472 Kč / ks 83 472 Kč / ks 83 472 Kč / ks 93 132 Kč / ks 93 132 Kč / ks 93 132 Kč / ks 93 132 Kč / ks 93 132 Kč / ks 95 190 Kč / ks 95 190 Kč / ks 95 190 Kč / ks 95 190 Kč / ks 95 190 Kč / ks 97 242 Kč / ks 97 242 Kč / ks 97 242 Kč / ks 97 242 Kč / ks 97 242 Kč / ks 99 300 Kč / ks 99 300 Kč / ks 99 300 Kč / ks 99 300 Kč / ks 99 300 Kč / ks 85 668 Kč / ks 85 668 Kč / ks 85 668 Kč / ks 85 668 Kč / ks 85 668 Kč / ks 71 382 Kč / ks 71 382 Kč / ks 71 382 Kč / ks 71 382 Kč / ks 71 382 Kč / ks 73 794 Kč / ks 73 794 Kč / ks 73 794 Kč / ks 73 794 Kč / ks 73 794 Kč / ks 88 074 Kč / ks 88 074 Kč / ks 88 074 Kč / ks 88 074 Kč / ks 88 074 Kč / ks 90 492 Kč / ks 90 492 Kč / ks 90 492 Kč / ks 90 492 Kč / ks 90 492 Kč / ks 102 336 Kč / ks 102 336 Kč / ks 102 336 Kč / ks 102 336 Kč / ks 102 336 Kč / ks 105 144 Kč / ks 105 144 Kč / ks 105 144 Kč / ks 105 144 Kč / ks 105 144 Kč / ks 107 562 Kč / ks 107 562 Kč / ks 107 562 Kč / ks 107 562 Kč / ks 107 562 Kč / ks 110 394 Kč / ks 110 394 Kč / ks 110 394 Kč / ks 110 394 Kč / ks 110 394 Kč / ks 87 390 Kč / ks 87 390 Kč / ks 87 390 Kč / ks 87 390 Kč / ks 87 390 Kč / ks 73 092 Kč / ks 73 092 Kč / ks 73 092 Kč / ks 73 092 Kč / ks 73 092 Kč / ks 77 412 Kč / ks 77 412 Kč / ks 77 412 Kč / ks 77 412 Kč / ks 77 412 Kč / ks 89 802 Kč / ks 89 802 Kč / ks 89 802 Kč / ks 89 802 Kč / ks 89 802 Kč / ks 92 208 Kč / ks 92 208 Kč / ks 92 208 Kč / ks 92 208 Kč / ks 92 208 Kč / ks 104 340 Kč / ks 104 340 Kč / ks 104 340 Kč / ks 104 340 Kč / ks 104 340 Kč / ks 106 752 Kč / ks 106 752 Kč / ks 106 752 Kč / ks 106 752 Kč / ks 106 752 Kč / ks 109 170 Kč / ks 109 170 Kč / ks 109 170 Kč / ks 109 170 Kč / ks 109 170 Kč / ks 111 576 Kč / ks 111 576 Kč / ks 111 576 Kč / ks 111 576 Kč / ks 111 576 Kč / ks od 56 754 Kč / ks 58 824,79 Kč bez DPH 58 824,79 Kč bez DPH 58 824,79 Kč bez DPH 58 824,79 Kč bez DPH 58 824,79 Kč bez DPH 51 297,52 Kč bez DPH 51 297,52 Kč bez DPH 51 297,52 Kč bez DPH 51 297,52 Kč bez DPH 51 297,52 Kč bez DPH 54 242,98 Kč bez DPH 54 242,98 Kč bez DPH 54 242,98 Kč bez DPH 54 242,98 Kč bez DPH 54 242,98 Kč bez DPH 60 228,10 Kč bez DPH 60 228,10 Kč bez DPH 60 228,10 Kč bez DPH 60 228,10 Kč bez DPH 60 228,10 Kč bez DPH 61 636,36 Kč bez DPH 61 636,36 Kč bez DPH 61 636,36 Kč bez DPH 61 636,36 Kč bez DPH 61 636,36 Kč bez DPH 65 385,12 Kč bez DPH 65 385,12 Kč bez DPH 65 385,12 Kč bez DPH 65 385,12 Kč bez DPH 65 385,12 Kč bez DPH 66 788,43 Kč bez DPH 66 788,43 Kč bez DPH 66 788,43 Kč bez DPH 66 788,43 Kč bez DPH 66 788,43 Kč bez DPH 72 168,60 Kč bez DPH 72 168,60 Kč bez DPH 72 168,60 Kč bez DPH 72 168,60 Kč bez DPH 72 168,60 Kč bez DPH 73 571,90 Kč bez DPH 73 571,90 Kč bez DPH 73 571,90 Kč bez DPH 73 571,90 Kč bez DPH 73 571,90 Kč bez DPH 50 672,73 Kč bez DPH 50 672,73 Kč bez DPH 50 672,73 Kč bez DPH 50 672,73 Kč bez DPH 50 672,73 Kč bez DPH 46 904,13 Kč bez DPH 46 904,13 Kč bez DPH 46 904,13 Kč bez DPH 46 904,13 Kč bez DPH 46 904,13 Kč bez DPH 49 557,02 Kč bez DPH 49 557,02 Kč bez DPH 49 557,02 Kč bez DPH 49 557,02 Kč bez DPH 49 557,02 Kč bez DPH 51 783,47 Kč bez DPH 51 783,47 Kč bez DPH 51 783,47 Kč bez DPH 51 783,47 Kč bez DPH 51 783,47 Kč bez DPH 56 102,48 Kč bez DPH 56 102,48 Kč bez DPH 56 102,48 Kč bez DPH 56 102,48 Kč bez DPH 56 102,48 Kč bez DPH 58 755,37 Kč bez DPH 58 755,37 Kč bez DPH 58 755,37 Kč bez DPH 58 755,37 Kč bez DPH 58 755,37 Kč bez DPH 59 871,07 Kč bez DPH 59 871,07 Kč bez DPH 59 871,07 Kč bez DPH 59 871,07 Kč bez DPH 59 871,07 Kč bez DPH 60 981,82 Kč bez DPH 60 981,82 Kč bez DPH 60 981,82 Kč bez DPH 60 981,82 Kč bez DPH 60 981,82 Kč bez DPH 62 097,52 Kč bez DPH 62 097,52 Kč bez DPH 62 097,52 Kč bez DPH 62 097,52 Kč bez DPH 62 097,52 Kč bez DPH 54 347,11 Kč bez DPH 54 347,11 Kč bez DPH 54 347,11 Kč bez DPH 54 347,11 Kč bez DPH 54 347,11 Kč bez DPH 49 993,39 Kč bez DPH 49 993,39 Kč bez DPH 49 993,39 Kč bez DPH 49 993,39 Kč bez DPH 49 993,39 Kč bez DPH 52 894,21 Kč bez DPH 52 894,21 Kč bez DPH 52 894,21 Kč bez DPH 52 894,21 Kč bez DPH 52 894,21 Kč bez DPH 59 340,50 Kč bez DPH 59 340,50 Kč bez DPH 59 340,50 Kč bez DPH 59 340,50 Kč bez DPH 59 340,50 Kč bez DPH 60 743,80 Kč bez DPH 60 743,80 Kč bez DPH 60 743,80 Kč bez DPH 60 743,80 Kč bez DPH 60 743,80 Kč bez DPH 63 669,42 Kč bez DPH 63 669,42 Kč bez DPH 63 669,42 Kč bez DPH 63 669,42 Kč bez DPH 63 669,42 Kč bez DPH 65 072,73 Kč bez DPH 65 072,73 Kč bez DPH 65 072,73 Kč bez DPH 65 072,73 Kč bez DPH 65 072,73 Kč bez DPH 66 480,99 Kč bez DPH 66 480,99 Kč bez DPH 66 480,99 Kč bez DPH 66 480,99 Kč bez DPH 66 480,99 Kč bez DPH 71 479,34 Kč bez DPH 71 479,34 Kč bez DPH 71 479,34 Kč bez DPH 71 479,34 Kč bez DPH 71 479,34 Kč bez DPH 63 897,52 Kč bez DPH 63 897,52 Kč bez DPH 63 897,52 Kč bez DPH 63 897,52 Kč bez DPH 63 897,52 Kč bez DPH 54 600 Kč bez DPH 54 600 Kč bez DPH 54 600 Kč bez DPH 54 600 Kč bez DPH 54 600 Kč bez DPH 57 039,67 Kč bez DPH 57 039,67 Kč bez DPH 57 039,67 Kč bez DPH 57 039,67 Kč bez DPH 57 039,67 Kč bez DPH 65 598,35 Kč bez DPH 65 598,35 Kč bez DPH 65 598,35 Kč bez DPH 65 598,35 Kč bez DPH 65 598,35 Kč bez DPH 67 299,17 Kč bez DPH 67 299,17 Kč bez DPH 67 299,17 Kč bez DPH 67 299,17 Kč bez DPH 67 299,17 Kč bez DPH 70 517,36 Kč bez DPH 70 517,36 Kč bez DPH 70 517,36 Kč bez DPH 70 517,36 Kč bez DPH 70 517,36 Kč bez DPH 76 571,90 Kč bez DPH 76 571,90 Kč bez DPH 76 571,90 Kč bez DPH 76 571,90 Kč bez DPH 76 571,90 Kč bez DPH 78 272,73 Kč bez DPH 78 272,73 Kč bez DPH 78 272,73 Kč bez DPH 78 272,73 Kč bez DPH 78 272,73 Kč bez DPH 79 968,60 Kč bez DPH 79 968,60 Kč bez DPH 79 968,60 Kč bez DPH 79 968,60 Kč bez DPH 79 968,60 Kč bez DPH 65 588,43 Kč bez DPH 65 588,43 Kč bez DPH 65 588,43 Kč bez DPH 65 588,43 Kč bez DPH 65 588,43 Kč bez DPH 55 909,09 Kč bez DPH 55 909,09 Kč bez DPH 55 909,09 Kč bez DPH 55 909,09 Kč bez DPH 55 909,09 Kč bez DPH 59 152,07 Kč bez DPH 59 152,07 Kč bez DPH 59 152,07 Kč bez DPH 59 152,07 Kč bez DPH 59 152,07 Kč bez DPH 67 289,26 Kč bez DPH 67 289,26 Kč bez DPH 67 289,26 Kč bez DPH 67 289,26 Kč bez DPH 67 289,26 Kč bez DPH 68 985,12 Kč bez DPH 68 985,12 Kč bez DPH 68 985,12 Kč bez DPH 68 985,12 Kč bez DPH 68 985,12 Kč bez DPH 76 968,60 Kč bez DPH 76 968,60 Kč bez DPH 76 968,60 Kč bez DPH 76 968,60 Kč bez DPH 76 968,60 Kč bez DPH 78 669,42 Kč bez DPH 78 669,42 Kč bez DPH 78 669,42 Kč bez DPH 78 669,42 Kč bez DPH 78 669,42 Kč bez DPH 80 365,29 Kč bez DPH 80 365,29 Kč bez DPH 80 365,29 Kč bez DPH 80 365,29 Kč bez DPH 80 365,29 Kč bez DPH 82 066,12 Kč bez DPH 82 066,12 Kč bez DPH 82 066,12 Kč bez DPH 82 066,12 Kč bez DPH 82 066,12 Kč bez DPH 70 800 Kč bez DPH 70 800 Kč bez DPH 70 800 Kč bez DPH 70 800 Kč bez DPH 70 800 Kč bez DPH 58 993,39 Kč bez DPH 58 993,39 Kč bez DPH 58 993,39 Kč bez DPH 58 993,39 Kč bez DPH 58 993,39 Kč bez DPH 60 986,78 Kč bez DPH 60 986,78 Kč bez DPH 60 986,78 Kč bez DPH 60 986,78 Kč bez DPH 60 986,78 Kč bez DPH 72 788,43 Kč bez DPH 72 788,43 Kč bez DPH 72 788,43 Kč bez DPH 72 788,43 Kč bez DPH 72 788,43 Kč bez DPH 74 786,78 Kč bez DPH 74 786,78 Kč bez DPH 74 786,78 Kč bez DPH 74 786,78 Kč bez DPH 74 786,78 Kč bez DPH 84 575,21 Kč bez DPH 84 575,21 Kč bez DPH 84 575,21 Kč bez DPH 84 575,21 Kč bez DPH 84 575,21 Kč bez DPH 86 895,87 Kč bez DPH 86 895,87 Kč bez DPH 86 895,87 Kč bez DPH 86 895,87 Kč bez DPH 86 895,87 Kč bez DPH 88 894,21 Kč bez DPH 88 894,21 Kč bez DPH 88 894,21 Kč bez DPH 88 894,21 Kč bez DPH 88 894,21 Kč bez DPH 91 234,71 Kč bez DPH 91 234,71 Kč bez DPH 91 234,71 Kč bez DPH 91 234,71 Kč bez DPH 91 234,71 Kč bez DPH 72 223,14 Kč bez DPH 72 223,14 Kč bez DPH 72 223,14 Kč bez DPH 72 223,14 Kč bez DPH 72 223,14 Kč bez DPH 60 406,61 Kč bez DPH 60 406,61 Kč bez DPH 60 406,61 Kč bez DPH 60 406,61 Kč bez DPH 60 406,61 Kč bez DPH 63 976,86 Kč bez DPH 63 976,86 Kč bez DPH 63 976,86 Kč bez DPH 63 976,86 Kč bez DPH 63 976,86 Kč bez DPH 74 216,53 Kč bez DPH 74 216,53 Kč bez DPH 74 216,53 Kč bez DPH 74 216,53 Kč bez DPH 74 216,53 Kč bez DPH 76 204,96 Kč bez DPH 76 204,96 Kč bez DPH 76 204,96 Kč bez DPH 76 204,96 Kč bez DPH 76 204,96 Kč bez DPH 86 231,40 Kč bez DPH 86 231,40 Kč bez DPH 86 231,40 Kč bez DPH 86 231,40 Kč bez DPH 86 231,40 Kč bez DPH 88 224,79 Kč bez DPH 88 224,79 Kč bez DPH 88 224,79 Kč bez DPH 88 224,79 Kč bez DPH 88 224,79 Kč bez DPH 90 223,14 Kč bez DPH 90 223,14 Kč bez DPH 90 223,14 Kč bez DPH 90 223,14 Kč bez DPH 90 223,14 Kč bez DPH 92 211,57 Kč bez DPH 92 211,57 Kč bez DPH 92 211,57 Kč bez DPH 92 211,57 Kč bez DPH 92 211,57 Kč bez DPH od 46 904,13 Kč bez DPH
6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů 6-8 týdnů Zvolte variantu
Zadejte šířku:
Zadejte hloubku:
Úhel sklonu
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 15.9.2021 Zvolte variantu
 • Jedná se o zakázkovou výrobu, která trvá 4-6 týdnů v závislosti na vytížení výroby. 
 • Na každou pergolu požadujeme zálohu ve výši 100% celkové částky. 
 • Rádi Vám poradíme a poskytneme kompletní servis od výběru až po samotnou montáž. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vytvořte krásný a funkční prostor bez velkých nákladů! SELT Pergola V je lehká a minimální konstrukční markýza pro zastínění terasy, balkonu a zimní zahrady.

Kompletní sada připravená k instalaci! Konstrukce Pergola V je založena na 2 sloupech a držácích kazet. Lze namontovat na fasádní zeď nebo jako markýzu pro zimní zahradu. Pokud je potřeba větší pergola, vytvořte systém modulů dvou nebo více jednotek.

 • Maximální délka: 6 m.
 • Maximální šířka: 5 m.
 • Maximální výška: 6 m. *Pevná výška předního sloupku 245 cm*
 • Další podpěrné sloupky pro snížení průhybu látky a automatický systém pro optimální napnutí látky.
 • Střecha s akrylovou látkou rullo (sklon 10 ° - 90 °). Kulaté pouzdro, která plně chrání látku před povětrnostními vlivy.
 • Vybaveno integrovaným motorem SOMFY.
 • Standardní barvy rámu - RAL 9010MAT, RAL 9005MAT, RAL 9006MAT, RAL 7016MAT a FSM71319. Je možné objednat vlastní barvu z celé palety RAL.
 • Konstrukční odolnost proti větru do třídy větru 3 bez pilířů; třída větru 2 pro stavbu se sloupy. Odtok vody otvory v předním nosníku, výrobek není odolný proti dešti.
 • Pergola vyhovuje normám PN EN 13561.

 

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STAŽENÍ ZDE

VZORNÍK TKANIN STÁHNETE ZDE 

 

Odolná konstrukce

Rám a střešní lamely jsou vyrobeny z extrudovaných hliníkových a nerezových dílů. Vysunete a zasunete střechu pomocí dálkového ovládání. Pergola se snadno udržuje a výborně odolává zimní sezóně. Akrylová tkanina je odolná a nebledne.

Přizpůsobivý design

Vytvořte uzavřený prostor zimní zahrady pro odpočinek za každého počasí, nebo si vyberte otevřenou markýzu na ochranu před sluncem. Široký výběr barev a vzorů pro boční stěny.

Vkusný doplněk každého prostoru, ať už je to soukromá zahrada, balkon nebo terasa s kavárnou a restaurací. Pergola je skvělá oblast pro odpočinek na čerstvém vzduchu, která také chrání okna a interiér místností před teplem.

Snímek obrazovky 2020-11-23 v 15.29.09

Snímek obrazovky 2020-11-23 v 15.29.36

Snímek obrazovky 2020-11-23 v 15.28.36 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: