Terasa - skvělé místo pod širým nebem

Kamenná nebo dřevěná terasa? Terasa patří mezi nejdůležitější vybavení zahrady. Místo k posezení před domem nám v horkých slunečných dnech může posloužit jako obývací pokoj pod širým nebem. Když se toto místo ještě zastřeší, můžete tam pobývat i za deště. Řešení podlahy terasy a zejména způsob ukotvení v terénu se liší podle její polohy, podle typu domu, ke kterému přiléhá, podle uspořádání zahrady a zejména podle osobních přání obyvatel. Podlaha terasy může být provedena jako kamenná dlažba, z přírodního kamene, z dlaždic anebo ze dřeva.

drevena terasa na terče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamenná dlažba nebo dlažba z dlaždic vyžadují masivní podklad ze zhutněného štěrku. Aby se pro tento zhutněný podklad uvolnil prostor, musí se vytěžit zemina. Rozhodneme-li se pro polože- ní dlaždic, musí být vytvořen podklad z betonu. Nejdříve se musí provést výkop, odvézt zemina, navézt sypaný štěrk, nanést vrstva betonu s drtí a teprve poté se provede vydláždění kamenem anebo pokládka dlaždic; spodek terasy bude masivní a poskytne robustní základ pro trvalé užívání. Stojí za to, abyste aspekt trvanlivosti dobře zvážili ještě dříve než se rozhodnete bud' pro kamennou nebo dřevěnou terasu.

Jako stavební materiál má dřevo ve srovnání s kamenem, betonem nebo keramikou určité výhody. Venkovní podlahy ze dřeva je možno postavit v každé zahradě, bez nákladného a masivního základu. Dřevo umožňuje i neobvyklé, netradiční konstrukce. Je možné například postavit terasy o několika rovinách. Venkovní podlahy neboli deckingy se mohou později i dodatečně přistavovat a rozšiřovat. Pokud je při rekonstrukci domu k dispozici volné okno, může se předělat na francouzské dveře, které tak umožní vstup do plenéru. Na rozdíl od kamenné venkovní podlahy postačí pro dřevěnou terasu jednoduchá dřevěná nebo kovová podkladní konstrukce. To umožňuje také snáze překlenout jednotlivé části budovy nebo výškové rozdíly v terénu a rovněž umožňuje využít zavěšených konstrukci, jako např. mostovky, které se mohou umístit nad zahradním rybníčkem nebo u bazénu. Protože se dřevěné podlahy vyznačují v porovnání s kamennou dlažbou výrazně nižší plošnou hmotností, mohou sloužit i jako palubková podlaha pro balkóny a střešní zahrady.

drevena terasa na terče 2

Relativně kratší trvanlivost dřevěných podlah lze kompenzovat volbou trvanlivého druhu dřeva, odolného hnilobě a trouchnivění; tutoodolnost lze výrazně zvýšit konstrukční ochranou dřeva.

Dřevo je stavební materiál, který můžeme opracovávat běžným nářadím, takže dřevěnou palubkovou podlahu nebo dřevěnou terasu si lze pořídit svépomocí. Jednoduché konstrukce může zvládnout bez zvláštních odborných znalostí každý zkušenější domácí kutil. Ani výměna trouchnivých dřevěných dílů na exponovaných místech za nové, kterou je po několika letech nutné provést, není nijak namáhavá. Zlikvidovat takové díly je možno zcela jednoduše spálením v kamnech nebo kotli, pokud se jedná o povrchově neupravené dřevo.

Dalším aspektem, který stojí při rozhodování za úvahu, je původ a povaha dřeva. Dřevo pochází ze stromů, které rostou v kultivovaných lesích. Po řadu let se podílely na tvorbě kyslíku a filtraci ovzduší. Tato obnovitelná surovina působí i jako podlahová krytina stále živě, zejména proto, že letokruhy, suky, nárůsty označují, jak se ukládal lignin ve dřevní hmotě. Dřevěná podlaha vypadá nejen mnohem zajímavěji, ale ve srovnání se„studenou" kamennou podlahou poskytuje prožitek útulnějšího „protepleného" prostředí. Je samozřejmě, že dřevo pro tyto stavby většinou pochází ze stromů z oblastí lesů, kde se hospodaří trvale udržitelným způsobem. To platí rovněž pro dřevo z pralesů severní polokoule, kde v chladném podnebí roste mnoho let. Dřevo sibiřského modřínu (Larix sibirica) se proto vyznačuje úzkými letokruhy a jejich značnou hustotou. Bohužel, severské pralesy jsou uchráněny kácení a mýcení stejně málo jako tropické pralesy. V některých regionech se kácí celé pásy lesů technologií, nazývanou „chaining", která spočívá vtom, že se používá buldozerů propojených ocelovými pásy a stromy se porážejí plošně. My bychom si měli zvolit spíše místní, domácí dřevo, které je exotickým dřevinám rovnocenné. Výhodu má ten, kdo má možnost si opatřit stavební dřevo z místních zdrojů a dohodnout se s lesníkem nebo vlastníkem lesa a sám si vybrat stromy k pokácení. Ty se případně nechají pořezat na pile, kde se uskladní, dají se vyschnout a po vyschnutí jsou již použitelné jako stavební dřevo. Moderní pily jsou vybaveny sušicími komorami, které umožňují, aby se dvouletá doba vysychání zkrátila na několik týdnů také dřevo, které je k dispozici v obchodech se dřevem a stavebninami, pochází v mnoha případech z lesů v blízkém okolí. Kdo si chce být jistý, že dřevo pochází z domácích lesů nechť se obrátí na místní firmu, která je schopna zaručit domácí původ dřeva.

Zvážit byste měli s ohledem na provedení terasy i typ a materiál zahradního nábytku. Obecně platí, že chcete-li dřevěnou terasu i dřevěný nábytek, měli byste mít mezi odstíny dřeva rozdíl zhruba dva odstíny (světlejší nebo tmavší), aby nábytek v kombinaci s podlahou terasy vyniknul a obráceně. Zvýraznit jej můžete i vhodnými doplňky v podobě polstrů a polštářků, které se dají pořídit i s nepromokavými potahy. V úvahu vezměte i venkovní osvětlení terasy, zejména pokud plánujete zápustná svítidla.

drevena terasa 4

jak se tedy rozhodnout ?

Předběžné úvahy a jak se rozhodnout Ten, kdo ještě neví, zda si pořídí dlažbu kamennou či z dlažidc, nebo venkovní dřevěnou podlahu, měl by se nejdříve porozhlédnout po příkladech již realizovaných řešení. Přístup a pohled na různé možnosti řešení můžeme získat na webových stránkách prodejců stavebních hmot (vyhledávat podle klíčového slova Terasy). Poněkud diferencovanější pohled poskytují výstavy a trhy stavebních hmota obchody se stavebninami, kde můžeme terasy a stavební materiály vidět „na živo" a přímo se po nich projít. Vyplatí se posoudit projekty několika nabídek a podívat se,jak vypadají nejen novostavby, ale i starší provedení. Pak si na základě toho, co uvidíte, můžete vytvořit představu o účincích nevyhnutelného působení povětrnostních podmínek a zvětrávání. Zvětrání působí na stavební hmoty různě například u kamenné dlažby musíme počítat s poškozením mrazem, u dlaždic nás zajímá, zda budou spáry dobře těsnit, u dřevěné venkovní podlahy nás bude zajímat, jak bude v průběhu let popraskaná atd. Zvláště zřetelné budou rozdíly v působení„zubu času" na různé druhy dřeva. Drahá tropická dřeva jako např. Bangkirai nás mohou opticky zklamat, protože původně tmavohnědý povrch vyrudne, kdežto původně načervenalé lesklé modřínové dřevo po mnohaletém zvětrávání získá stříbrošedé zbarvení. Je přirozeně věcí osobního vkusu,jaký materiál si vyberete, ale tím spíše byste si měli prohlédnout, jak jednotlivé materiály v různých, již hotových projektech vypadají; takové návštěvy by se měly zúčastnit nejlépe všechny osoby podílející se na projektu.

Podobné příležitosti nabízejí též různé zahrádkářské výstavy, na nichž je téma zahrady doplněno ukázkou zahradních teras. Někdy stačí procházka hezkou obytnou čtvrtí nebo návštěva známých, kdy nám pohled přes plot nebo popoví- dání u kávy na zahrádce může poskytnout inspirací.

Pokud je možný osobní rozhovor, nechte si od dodavatele nebo výrobce rovněž objasnit vlastnosti potřebných stavebních hmot nebo i stavební projekty a nechte si zdůvodnit také cenu, požadavky na údržbu a další informace, které se získají zkušenostmi. Uživatelé ochotně poskytnou informace i o méně dobrých vlastnostech stavebnin, například o tom, zda podlahový povlak přijímá vlhkost, zda je klouzavý nebo zda na něm rostou řasy, zda se ve spárách usídlují mravenci. Užitečné mohou být i informace o tom, jak lze konkrétní druh dřeva zpracovat, jaké upevňovací prvky a spojovací součásti jsou potřebné a užitečné a jaké nástroje budete potřebovat. Kromě nákladů na prkna a stavební dřevo jsou zvláště u dřevěných teras důležité dodatečné náklady na šrouby z nerezové oceli, úhelníky, kotvicí šrouby, patky a skoby a ostatní kovové díly, které mají svou nezanedbatelnou cenu. Pro rozhodnutí, zda si postavit kamennou, nebo dřevěnou terasu je významným kritériem možnost vybudovat ji vlastnimi silami, protože dlaždičské práce jsou pro domácího kutila zpravidla obtížnější než práce se dřevem. Avšak pro některé dřevěné terasy je nutná kovová základová výztužná konstrukce, což opět vyžaduje pomoc odborné firmy. Takové ocelové konstrukce jsou pracné a vyža dují specializované odborné dovednost a příslušné nástroje, to opět představuje další náklady.

V každém případě se vyplatí ještě před zadáváním zakázek a eventuálním nákupem materiálu vypracovat podrobný plán a opatřit si nabídky od několika dodavatelů.

terasa sibir 6

Zpravidla stačí výkresy terasy v měřítku, s uvedením rozměrových kót a předpokládaným propojením s budovou. Stavební firmy i obchodníci se dřevem jsou většinou nápomocni při dimenzování potřebných průřezů. Od nich se dozvíte, jaké tloušťky prken, resp. trámu“ jsou potřebné, můžete si vybrat délky, které jsou na skladě a vyhnout se tak zbytečně velkým prořezům. Zároveň zjistíte, kolik a jakých šroubů bude zapotřebí atd. Tyto předběžně poptávky u různých obchodníků na trhu se stavebninami nají pro správnou volbu stavebního dřeva značný význam. Ceny prken se nohou výrazně lišit, je třeba počítat s rozdílnou jakostí dřeva. Příležitostné slevy a výprodeje prodejců stavebnin vzbuzují pochopitelný zájem a poptávku, takže kvalitní, cenově výhodná prkna a trámy se rychle rozprodají. Na toho, kdo přijde pozdě, zbudou již jen přebraně a popraskané zbytky.

Levně zboží nízké kvality z odpadu přijde většinou mnohem dráže než bezvadně stavební dřevo. I zde se vyplatí poptat se majitelů dřevěných teras na dodavatele a zdroje. Nejlepší reklamou dobrého obchodníka se dřevem jsou spokojení zákazníci. Většina obchodníků se dřevem nabízí kromě jiného i zajištění přepravy na místo. V případě velkoplošných dřevěných teras by byla doprava osobním automobilem s přívěsem velmi obtížná, neboť často se jedná o prkna delší než 4 m. Půjčovné za přívěs může být totiž dražší než doprava nákladním autem.