Hahn Color Pigment P - 200g - bílý

Kód: HAHNCOLORPIG_PASTA_BILY
179 Kč / ks 148 Kč bez DPH
K dodání do 2-3 týdnů

barevnou pastu určenou k barvení polyesterových pryskyřic a gelcoatů.

TECHNICKÝ LIST

Detailní informace

Detailní popis produktu

Hahn color Pigment P - bílý 200g

Jedná se o barevnou pastu určenou k barvení polyesterových pryskyřic a gelcoatů.

Produkt lze objednat v základních barvách a to: zelená, červená, modrá, žlutá, bílá a černá. Jednotlivé barvy mezi sebou lze libovolně míchat. Tímto docílíto nespočet unikátních odstínů.

Postup práce:

  1. Pigmenty zpracovávejte při pokojové teplotě.
  2. Pigment vmíchejte do složky A (pryskyřice). Vmíchává se max. 5% hmotnostně ke složce A - pryskyřici (gelcoatu).
  3. Raději míchejte zprvu menší množství a postupně přidávejte, abyste dosáhli požadovaného odstínu.
  4. Pigent vmíchávejte pomalu, aby nedošlo k našlehání pryskyřice.
  5. Následně proveďte natužení příslušným množství složky B (pigmentu).

 

Pokud vám zůstane nátěr jak jej skladovat ?

  • Skladujte v suchu v důkladně uzavřeném originálním obalu a chraňte před mrazem. 
  • Malý zbytek nevyužitého prostředku přelít do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění.
    Když vám barva zbyde, plechovku pečlivě zavřete a otočte ji dnem vzhůru, aby se zamezilo přísunu vzduchu. Můžete si ji tak bez starostí schovat na příští rok.

 

Jak vám zboží přijde zabalené ?

Zboží pečlivě balíme do speciálně vyrobených 3 vrstvých kartonových krabic. Volný prostor vyplňujeme kartonovou vlnou, celé balení je jednoduše recyklovatelné.

 76

Většinu olejů, lazur, barev a laků máme skladem a odesíláme ihned


Informace o jednotlivých přepravních společnostech (DPD,PPL,Geis a Česká Pošta) a odběrových místech jsou na stránce Přeprava.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Bezpečnostní pokyny
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

TECHNICKÝ LIST

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie - Epoxidová pryskyřice
Hmotnost: 0.2 kg
Základní barva: Bílá

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: