Hahn Color EPOX Zalévací epoxidová pryskyřice EPOX (A+B)

Kód: HAHNCOLOREPOX_129
od 790 Kč / ks od 653 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Čirá zalévací epoxidová pryskyřice na výrobu transparentních odlitků, zalévání stolů, reklamních a dekorativních předmětů.

TECHNICKÝ LIST

Detailní informace

Velikost balení: 1,29 kg
K dodání do 5-10 prac. dnů | HAHNCOLOREPOX_129
Můžeme doručit do: 29.4.2024
790 Kč / ks
653 Kč bez DPH
Velikost balení: 12,9 kg
K dodání do 5-10 prac. dnů | HAHNCOLOREPOX_1290
Můžeme doručit do: 29.4.2024
4 990 Kč / ks
4 124 Kč bez DPH
Velikost balení: 6,45 kg
K dodání do 5-10 prac. dnů | HAHNCOLOREPOX_645
Můžeme doručit do: 29.4.2024
2 690 Kč / ks
2 223 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Čirá zalévací epoxidová pryskyřice, která se používá se na výrobu transparentních odlitků, zalévání stolů, reklamních a dekorativních předmětů. Dále se používá v modelářství. Je určen pro odlitky o tloušťce až 6 cm. 

Možnost probarvování pomocí pigmentů.

HAHN%20COLOR%20PIGMENTY

Zpracování:

1litr smíchaného expoxidu je přibližně 1 kg . Objem jednoho litru je 1dm3 = 0,001m3

Obě složky musí mít před smícháním pokojovou teplotu. Systém je optimalizován pro zpracování a vytvrzování v teplotách 20 – 25 C. Při zpracování je nezbytné dodržet daný mísící poměr mezi pryskyřicí a tvrdidlem.

Nedodržení tohoto poměru vede k nedostatečnému vytvrzení. Obě složky pečlivě promíchejte – cca 3 min. Zvláštní pozornost věnujte promíchání částí na stěnách a dnu míchací nádoby. Používejte takové míchací zařízení, které nevnáší do pryskyřice vzduch. Řádně promíchanou směs nejdříve nechte cca 30 - 60 minut odstát, aby došlo k odvzdušnění, a poté se odlije do předem připravené formy či nádoby. Použije-li se forma, která není silikonová, je nutné použít separátor odkaz ZDE (např. PVA) nebo lze použít separační vosk.

Se vzrůstající tloušťkou odlitku se zvyšuje možnost tvorby bublinek. Vytvrzování je možné urychlit zvýšenou teplotou. Pokud budete odlitek temperovat až na 50°C, dojde ke zkrácení doby nutné na vytvrzení a odlitek je možné odformovat již po 24 hodinách. Zpracovatelnost a doba gelace je závislá na množství použitého systému (čím větší množství systému tím kratší doba zpracovatelnosti a gelace).

pryskyrice 2

Při zalévání porézních podkladů (dřevo, beton atd.) je vhodné podklad nejdříve napenetrovat penetrací na bázi epoxidu, epoxidovým lakem, případně nitro lakem. Sníží se tím riziko prostupu vzduchových bublin z podkladu. Zalévání provedeme až po řádném vytvrzení penetrace Hahn color EPOX penetrace rapid . Systém je možné dobarvovat speciálními pigmenty 

Pro vyleštění epoxidové pryskyřice použijte leštící pastu Hahn Color nano polish 

Mísící poměry a vlastnosti:

hahn color epoxid misici pomery  

POZOR: Najednou lze vylévat max. 15Kg čirého epoxidu, u pigmentovaných epoxidů pouze 10Kg.

pryskyrice

Signální slovo: Varování

 

Údaje o nebezpečnosti 
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Bezpečnostní pokyny
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 

TECHNICKÝ LIST

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie - Epoxidová pryskyřice
Záruka: 2 roky
Základní barva: Bezbarvá

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: