Ceník montáží dřevěných teras

Ceník montáží dřevěných teras:

PROVEDENÉ PRÁCE   m.j.  Cena bez DPH 
1. Montáž venkovních teras vč. montáže jednoduchého roštu
položením - exotické dřeviny
1 m² 720 Kč
2. Montáž venkovních teras vč.montáže jednoduchého roštu
položením - evropské dřeviny
1 m² 590 Kč
3. Příplatek za členitost terasy 1 m² 100 Kč
4. Montáž čtverců včetně podkladního roštu 1 m² 550 Kč
5. Montáž čtverců Deck click 1 m² 300 Kč
6. Montáž systému Twinson vč. montáže jednoduchého roštu 1 m² 670 Kč
7. Montáž bočních čel 1 bm 220 Kč
8. Olejování teras spec. oleji OSMO 2x 1 m² 200 Kč
9. Montáž obkladu schodů bez podkladní konstrukce 1 m² 1 550 Kč
10. Podkladní/nosná konstrukce schodiště 1 m³ 14 000 – 18 000 Kč
11. Podkladní/nosná konstrukce schodiště - lepená 1 m³ 16 000 – 20 000 Kč
12. Instalace výškově stavitelných terčů 1 m² 270 Kč
13. Dorovnání podkladu pod roštem 1 m² 200 Kč
14. Staveništní přesun hmot pro dřevěné terasy za každých 50 m 1 m² 120 Kč
15. Doprava pracovníků 1 km 15 Kč
16. Doprava materiálu do 3,5t 1 km 35 Kč
17. Odkop zeminy tř. 3 1 m³ 1 900 Kč
18. Staveništní přesun zeminy/štěrku za každých 10m 1 m³ 1 200 Kč
19. Odstranění pařezů, průměr kmene do 50cm 1 ks 5 500 Kč
20. Rozprostření ornice/štěrku (bez dodávky) za každých 10 cm tl. 1 m² 320 Kč
21. Hutnění zeminy/štěrku za každých 10cm tl. 1 m² 250 Kč
22. D+M geotextílie 1 m²  150 Kč
23. Štěrkový podsyp 1 m³ 3 000 Kč
24. Příplatek za 2 frakce štěrku 1 m³ 1200 Kč
25. Osazení betonového zahradního obrubníků,
včetně dodávky a betonové opěry
1 bm 790 Kč

 

Při výměře menší než 15 m² je stanoven smluvní příplatek 100% za provedené práce. Záruka na provedené práce je 24 měsíců. Výše uvedené ceny jsou orientační. Při tvorbě cenové nabídky je nutné promítnout do ceny všechny faktory ovlivňující provedení zakázky.